В цялото земно кълбо нон-стоп се правят и използват страшно много на брой и разнообразни по вид гуми.

old tyresПо наредба доставчиците са ангажирани да осигуряват пространство, в територията на сменянето и търговията на автомобилни гуми, там където клеинтите да могат да дадат обратно своите собствени излезли от употреба гуми и в следствие да са предадени за оползотворяване и/или рециклиране. За да се облекчат производителите и вносителите в изплащане на такса за гуми, Гумирек ЕАД предлага на своите собствени клиенти, адекватна система по събиране, транспортиране, оползотворяване и/или рециклиране на автомобилни гуми.

Еко такси за преработване на автомобилни гуми се налагат поради, нуждата от създаване на с-ми по колекциониране, транспортиране, ползване и/или преработване, за да се възпрепятстват поражения на околната среда. Нерядко автомобилните гуми биват складирани на големи купи или дори директно оставени в природата. В продължителен недостига на напревени с-ми по транспортиране, събиране, използване или/и обработване на гуми, ще доведе до рискове за равновесието в екологията. В къс срок това може да доведе до изникване на неконтролируеми пожари.

Дружеството Гумирек ЕАД разбира сериозността на проблема, обвързан с наложителното по наредба обработване на гуми. Услугите ни решават темата с излезлите от употреба гуми от събирането им до екологосъобразното оползотворяване и/или обработване.

Притежаваме реалната възможност да понижим от тежестта на наложителното плащане на продуктова такса за автомобилни гуми, понеже ще може да ги използваме при най-ниски разноски. Работим за това автомобилните гуми да не бъдат изхвърлени сред природата, да не замърсяват и да не причиняват ситуации от рисков характер.

Намерете още информация: http://gumirec.com/bfr/За-Нас